Byg-e’s persondatapolitik for medlemmer, leverandører og samarbejdspartnere

I fortsat overensstemmelse med persondataloven og med databeskyttelsesforordning (aka GDPR) pr. 25. Maj 2018 kan du her læse, hvordan vi behandler og opbevarer dine persondata.

Hvem er Byg-e?

Ved Byg-e forstås "Byg-e A/S", Egebækvej 98, 2850 Nærum. CVR-nr. 28 71 57 73.

Ved leverandør/leverandører forstås de individuelle udbydere af byggematerialer, andre varer og serviceydelser, som stiller deres elektroniske samhandelsløsninger til rådighed for deres kunder via Byg-e’s portal "www.byg-e.dk".

Ved kunden/kunder forstås de trælaster, byggemarkeder og andre virksomheder, som indkøber materialer eller andre serviceydelser via Byg-e hos en eller flere leverandører. Ved brugere forstås leverandører og kunder.

Ved kundeadministrator forstås en medarbejder hos den enkelte kunde, som opretter, sletter eller ændrer de rettigheder, som kundens medarbejdere har til indkøb via Byg-e. Ved disponenter forstås de medarbejdere hos kunden, som af kundeadministrator har fået tildelt rettigheder til indkøb via Byg-e.

Hvilke persondata indsamles og hvordan?

Denne persondatapolitik omfatter Byg-e og dækker alle leverancer af Byg-e’s danske services uanset brugervirksomhedens hjemland.

Byg-e indsamler (ikke nødvendigvis alle) nedenstående persondata om dig, når du tilmelder dig vores service:

 • • Virksomhedsnavn
 • • Telefonnummer
 • • Kontaktperson
 • • Kontakt email
 • • Stillingsbetegnelse eller -beskrivelse
 • • Alle oplysninger du måtte videregive til os ved enhver form for korrespondance

Din tilmelding til vores service er dit samtykke til, at vi må indsamle og behandle dine data.

Data modtages via vores (og associeredes selskabers):

 • • Hjemmesider
 • • Services
 • • Sociale medieplatforme
 • • Korrespondance pr. telefon, e-mail og/eller brev

Vores service omfatter bl.a., men er ikke begrænset til:

 • • Nyhedsbrev fra Byg-e
 • • Support på Byg-e
 • • Brug af e-handelssystemet Byg-e
 • • Når du er i dialog (f.eks. via brev, e-mail, telefon) med os med ønske om løsning af et problem eller yderligere oplysninger om emner vedrørende branchen og dennes interesseområder

Følgende data indsamles/generes automatisk, når du bruger vores service:

 • • Transaktioner og dine besøg på vore hjemmesider herunder (men ikke begrænset til) trafikdata, positionsdata, og andre personhenførbare kommunikationsdata og de ressourcer du har adgang til, kan blive indsamlet efter samtykke.
 • • Teknisk information kan blive automatisk indsamlet. Dette gælder anonyme (ikke personhenførbare) data indsamlet af hosting-servere til statistiske formål. Herunder internetprotokol (IP)-adressen, derudover browsertype og -version, weblogs, tidszoneindstilling, browser-plugin-typer og -versioner, operativsystem og -platform.
Hvorfor vi bruger dine persondata?

Vi behandler altid dine data lovligt, seriøst og med nedenstående formål:

 • • For at kunne håndtere kommunikation og informationsudveksling med vore nuværende og potentielle medlemmer og samarbejdspartnere
 • • For at kunne sikre dig den bedste oplevelse ved brugen af vores service
 • • For at kunne informere dig om servicemeddelelser, de tekniske og generelle nyheder og emner om Byg-e
 • • For at kunne gennemføre ovenstående vedr. fremtidige service
Sådan opbevarer vi dine persondata

Vi har iværksat de foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementerings¬omkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici

Data er derfor placeret på servere i et sikkert hosting center (i Danmark), hvor der er brandsikkerhed og nødstrøm. Hele området er aflåst, og der er krav om kode, irisscanning samt brik for at kunne tilgå data fysisk. Det er således kun Byg-e, der har adgang til serverne.

Data er desuden placeret bag en sikker firewall for at hindre utilsigtet adgang. Derudover er der almindelig Windows sikkerhed og tilgås data udefra, sker dette gennem en krypteret VPN-adgang.

For at sikre at personfølsomme oplysningerne ikke kommer i uvedkomnes hænder eller brug, bruges et krypteringsprogram til at sikre data. Kun de personer der får udleveret et sikkert kodeord, vil have mulighed for at komme til drevet. Kodeordet udleveres kun til personer, som har et reelt behov for at arbejde med de data.

Byg-e sikrer, at kun de personer der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til dine personoplysninger. Adgangen til oplysningerne lukkes derfor ned, hvis autorisationen fratages eller udløber. Byg-e sikrer ligeledes, at de personer der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi opbevarer dine oplysninger så længe, du har en relation med os, dvs. gør brug af vores service. Opsiger du hos os, opbevarer vi dine data, så længe det er nødvendigt for os at afslutte samarbejdet samt sikre den nødvendige dokumentation. Som udgangspunkt slettes dine oplysninger senest 5 år efter sagens afslutning – dog slettes følsomme oplysninger allerede efter 1 år.

I tilfælde hvor dine oplysninger er nødvendige for vores dokumentation af f.eks. underskrift af kontrakter og aftaler på vegne af din arbejdsplads opbevarer vi oplysninger så længe som kontrakten eller aftalen er gældende.

Der kan fremgå oplysninger om dig i de sagsdokumenter (e-mails, breve, telefonnotater samt øvrige dokumenter), der knytter sig til vores service. I sådanne tilfælde afhænger opbevaringsperioden af oplysningens karakter og formålet med behandlingen. Udgangspunktet er, at dine oplysninger slettes senest 5 år efter sagens afslutning – dog slettes følsomme oplysninger allerede efter 1 år.

I særlige tilfælde gemmer vi personoplysninger i længere tid til arkivformål i samfundets interesse. Det gælder f.eks. oplysninger om ledelse samt repræsentanter i samfundsrelevante udvalg.

Hvor lovgivning kræver det, opbevarer vi dine data i den krævede periode. Oplysninger om dine økonomiske transaktioner, eksempelvis betaling slettes efter 5 år fra udgangen af regnskabsåret.

Dine rettigheder

Persondataloven giver dig følgende rettigheder:

 • • Ret til at blive orienteret om indsamling og behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling
 • • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk
 • • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk
 • • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen

Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk.

Ønsker du dine data ændret, slettet eller udleveret skal du henvende dig til Byg-e på support@byg-e.dk.

Seneste version af Byg-e persondatapolitik

Du kan altid finde den seneste version af Byg-e’s persondatapolitik her på siden.